Dexia mag conform Hofmodel afwikkelen: verklaring voor recht gegeven, 10 February 2015

Schikken, hofmodel, verklaring voor recht

Vier “waiver-zaken” gepubliceerd

Donderdag 29 januari heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in 11 zogeheten “waiver-zaken” waarin Dexia haar klant heeft gedagvaard om een einde te maken aan het jarenlange geschil tussen beiden. Vier van deze uitspraken zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl, zie hierhierhier en hier.

Inmiddels wijst de rechtbank Amsterdam meer gelijksoortige vonnissen en hetzelfde soort vonnissen wordt ook verwacht bij andere rechtbanken.

Dexia in het gelijk gesteld

De rechtbank Amsterdam heeft Dexia in al deze gevallen in het gelijk gesteld en een verklaring voor recht afgegeven dat Dexia aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Kort gezegd komt het er op neer dat Dexia, nu zij conform het Hofmodel met de klant heeft afgerekend, het dossier met de klant definitief kan sluiten.

Achtergrond

Dexia heeft in 2014 vele klanten benaderd om het dossier definitief te sluiten conform het Hofmodel. Klanten konden in een reactie aan Dexia aangeven dat zij nog recht hadden op een hogere vergoeding conform het Hofmodel (indien sprake was van een “onaanvaardbaar zware financiële last”). Dit moet de klant echter wel zelf bewijzen en als de klant dit niet kon bewijzen of helemaal niet reageerde, dan  werd de klant in de regel gedagvaard. Dexia vorderde in die procedures dan een verklaring voor recht dat Dexia met de klant heeft afgerekend en dat de klant niets meer van Dexia te vorderen heeft. Met succes.

Leaseproces heeft alles geprobeerd

De gemachtigde van deze klanten, Leaseproces B.V., heeft er alles aan proberen te doen om te voorkomen dat de rechter Dexia in het gelijk zou stellen. Volgens de gemachtigde van deze klanten  zouden de zaken niet mogen worden behandeld of over deze zaken worden beslist, omdat er nog onduidelijkheden zouden bestaan over de juridische toetsings- en beoordelingskaders. Tevergeefs. De rechters zijn het met Dexia eens dat Dexia de dossiers met de klanten conform het Hofmodel mag afwikkelen en dat er niet hoeft te worden gewacht op mogelijk in de toekomst nog te wijzigen rechtspraak. Dat geldt in alle gevallen, ook in het geval dat er sprake was van een tussenpersoon.

Ook benaderd door Dexia? Voorkom proceskosten!

Als u ook bent benaderd door Dexia (of door USG Legal namens Dexia) dan kan het goed zijn dat Dexia ook u in een procedure gaat betrekken, om op deze manier ook uw dossier te kunnen sluiten. U kunt dit voor zijn door de zogeheten “waiver” aan Dexia terug te sturen. U kunt er ook voor kiezen om te gaan procederen, echter de kans is groot dat de rechter Dexia in het gelijk zal stellen. En de kans groot dat u dan ook in de proceskosten zult worden veroordeeld.

Als u een “waiver” heeft ontvangen of wilt ontvangen, of als u vragen heeft over bovenstaande, neemt u dan gerust contact op met USG Legal op 020-8203949