Factoren Hofmodel, 28 September 2015

Hofmodel, Hofberekening, (on)aanvaardbaar zware financiële last, factoren, factor X, Factor W/C/D

In de afgelopen maanden hebben verschillende rechtbanken en gerechtshoven zich wederom gebogen over de vraagstukken rondom de factoren die mee moeten worden genomen in de berekening van het Hofmodel. Hieronder volgt een korte samenvatting van een aantal uitspraken waarin de factoren X en W/C/D aan bod zijn gekomen.

Rechtbank Amsterdam d.d. 30 april 2015

Zaaknummer: 2899620 DX EXPL 14-116 (Stutterheim)

(rechtsoverweging 5.23)

In deze zaak ging het om de vraag of studiefinanciering in het Hofmodel moet worden meegenomen bij het netto maandinkomen (factor X).

Dexia stelt zich op het standpunt dat de studiefinanciering dient te worden aangemerkt als inkomen en moet worden meegenomen in de Hofberekening.

In dit vonnis van de Rechtbank Amsterdam is deze stelling erkend en dient studiefinanciering te worden meegenomen in het Hofmodel onder factor X.

Dexia heeft in deze zaak haar gevorderde verklaring van recht toegewezen gekregen.

Gerechtshof Amsterdam d.d. 26 mei 2015

ECLI:NL:GHAMS:2015:2036 (De Ridder) (klik hier voor de uitspraak)

In deze zaak ging het om de vraag of premies bij lijfrenteverzekeringen moeten worden meegenomen als bijzondere last (factor D) in de Hofberekening. Rechtsoverweging 3.11:

“Ten aanzien van de premie lijfrente van EUR 149,49 per maand kan niet worden vastgesteld dat de lijfrente gekoppeld is aan verplichtingen in verband met de financiering van de woning. (…). Met de maandpremie wordt geen rekening gehouden bij factor C, omdat met de lijfrente ook vermogen wordt opgebouwd dat evenmin in aanmerking wordt genomen”.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat de premies bij lijfrenteverzekeringen niet moeten worden meegenomen in de Hofberekening.

Rechtbank Overijssel d.d. 23 juni 2015

ECLI:NL:RBOVE:2015:3243 (Koelen) (klik hier voor de uitspraak)

In deze zaak ging het om de vraag of premies bij lijfrenteverzekeringen en premies Ziekenfondswet (hierna: premies ZFW) moeten worden meegenomen in de Hofberekening.

De rechtbank heeft geoordeeld dat geen rekening moet worden gehouden met lijfrentepremies bij het hanteren van het Hofmodel, omdat lijfrenteovereenkomsten teveel een spaarkarakter hebben.

Ten aanzien van de premies ZFW oordeelt de rechtbank dat er geen aanleiding bestaat om deze onder het Hofmodel mee te nemen en verwijst daarbij terug naar het Gerechtshof Amsterdam dat eerder al had geoordeeld dat de premies ZFW niet bij het Hofmodel dienen te worden betrokken.