Geen sprake van advisering door een tussenpersoon of doorgeven order in het geval van Vero

Stellingen van de afnemers op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Drie “waiver-zaken” gepubliceerd

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in september arresten gewezen in drie zogeheten “waiver-zaken”, waarin Dexia haar afnemers heeft gedagvaard, om een einde te maken aan het jarenlange geschil tussen beiden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 8 en 15 september 2020

Zaaknummers: 200.253.053/200.253.596/200.249.757

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in drie zogenaamde waiverprocedures geoordeeld dat de afnemers geen beleggingsadvies hebben ontvangen. In deze zaken ging het om afnemers die door een medewerker van Dexia telefonisch waren benaderd om hun interesse in een effectenleaseproduct te peilen. Dit betrof een medewerker van Vero, een bedrijf dat namens Dexia met potentiële afnemers contact op nam. Volgens het Hof trad Vero namens Dexia op en had de afnemer dus niet te maken met een zogenaamde cliëntenremisier. Vero bracht dan ook geen advies uit, maar bracht simpelweg onder de naam van Dexia diens producten onder de aandacht. Vero heeft de afnemer dus ook niet bij Dexia aangebracht en heeft voor haar activiteiten ook geen vergunning nodig gehad. Om dezelfde reden is ook geen sprake van het doorgeven van een order door Vero aan Dexia. Ook oordeelt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat geen sprake is van het overtreden van het verbod op cold-calling. Al met al worden alle stellingen van de afnemers afgewezen en blijft de uitspraak in eerste aanleg in stand.