Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Spaar Select zijn afgewezen.

GerechtsHof Arnhem-Leeuwarden d.d. 3 november 2020

Zaaknummer: 200.247.732

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een zogenaamde waiverprocedure die Dexia is gestart, geoordeeld dat de afnemer geen beleggingsadvies heeft ontvangen. In deze zaak ging het om een afnemer die door een medewerker van Spaar Select telefonisch is benaderd. Tijdens dit telefonisch gesprek is er door de medewerker van Spaar Select een afspraak gemaakt om thuis bij de afnemer langs te komen. De medewerker van Spaar Select is bij de afnemer thuis geweest om een en ander te vertellen over een Dexia product genaamd “Euro Effect Maandbetaling”. Het Hof is van oordeel dat als een medewerker van Spaar Select maar één keer is langsgekomen en er geen (schriftelijk) financieel plan is opgesteld, er minder snel sprake is van een specifieke situatie toegesneden advies. Het Hof oordeelde vervolgens dat als het initiatief van het gesprek vanuit Spaar Select kwam, in combinatie met het feit dat de medewerker van Spaar Select enkel het betreffende product aanprees, de afnemer had moeten twijfelen aan de onafhankelijkheid en deskundigheid van de medewerker van Spaar Select. Daarnaast heeft het Hof geoordeeld dat het doorsturen van het aanvraagformulier van het product “Euro Effect Maandbetaling“ door Spaar Select aan Dexia niet kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder. De stellingen van de afnemer worden afgewezen en de bestreden vonnissen in eerste aanleg worden vernietigd.