Resterende termijnen, 28 September 2015

Resterende termijnen, oneerlijk beding, Richtlijn 93/13/EEG

Rechtbank Gelderland d.d. 24 juli 2015

Zaaknummer: 3291812\CV EXPL 14-4662\668\16608

(rechtsoverweging 2.8)

In deze zaak heeft de Rechtbank Gelderland partijen de ruimte gegeven bij pleidooi om hun standpunten omtrent de vraag of resterende termijnen aan te merken zijn als een oneerlijk beding in de zin van de richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen en heeft vervolgens geoordeeld dat de resterende termijnen niet zijn aan te merken als een oneerlijk beding.