Verklaring voor recht toegewezen zelfs als klant nog een vordering heeft, 9 juni 2020.

Tussen Dexia en klant ontstaat een geschil over de restitutie van de betaalde maandtermijnen. De klant wordt in het gelijk gesteld, maar desondanks wordt de gevorderde verklaring voor recht van Dexia toegewezen.

Gerechtshof Amsterdam d.d. 9 juni 2020

Zaaknummer: 200.189.581/01

In de onderhavige procedure draait het om de vraag of Dexia aan haar verplichtingen heeft voldaan tegenover de klant. Partijen zijn het in de onderhavige procedure eens geworden over de berekende waarde van het certificaatproduct alsmede over het bedrag als gevolg van hetbonus-restitutie-percentage maandtermijnen. Tussen partijen ontstaat echter (ook) een geschil over de restitutie van een aantal betaalde maandtermijnen.

In de onderhavige procedure heeft Dexia een verklaring voor recht gevorderd. De klant is van mening dat deze dient te worden afgewezen en stelt dat hij mogelijk nog kosten zal moeten maken ter voldoening van haar vordering, zodat thans niet vastgesteld kan worden dat Dexia geen (buitengerechtelijke) kosten aan de klant meer is verschuldigd. Het Hof volgt de klant hierin niet en wijst de verklaring voor recht toe, onder de voorwaarde dat Dexia de nog verschuldigde maandbetalingen vergoedt.     

Conclusie: In het onderhavige arrest kan een verklaring voor recht door de rechter worden toegewezen, zelfs als de klant nog een vordering heeft op Dexia.

(zie rechtsoverweging 2.6 en 2.7)

De uitspraak kunt u hier vinden.