Nieuws

Regelmatig worden hier nieuwsberichten geplaatst op het gebied van de afwikkeling van effectenlease-overeenkomsten.
 

Januari 2021 - Hof van Justitie van de Europese Unie ten aanzien van oneerlijk contractueel beding, 04 February 2021

Naar aanleiding van door de gerechtshoven Amsterdam en Den Haag gestelde prejudiciƫle vragen, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 27 januari 2021 een uitspraak gedaan over de vraag of het contractueel gefixeerde rentevoordeel, dat Dexia bij door haar tussentijds beƫindigde effectenleaseovereenkomsten in rekening bracht, als een oneerlijk contractueel beding moet worden beschouwd.

Lees meer

Oktober 2020 - Hoge Raad ten aanzien van doorgeven order, 20 November 2020

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon aan Dexia kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon in het geval van Vero, 30 October 2020

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer

Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Vero, 06 July 2020

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG kan Vero niet worden aangemerkt als zijnde een tussenpersoon en kan daardoor niet worden afgeweken van de standaard schadeverdeling.

Lees meer

Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Spaarshop, 08 May 2020

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG heeft Spaarshop geen op de persoon van [afnemer] beleggingsadvies gegeven en heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een juiste bewijslastverdeling toegepast. De PG verwijst daarbij naar de eerdere procedure hieromtrent van 8 januari 2019.

Lees meer