Nieuws

Regelmatig worden hier nieuwsberichten geplaatst op het gebied van de afwikkeling van effectenlease-overeenkomsten.
 

Schikkingen augustus 2014, 02 September 2014

Schikkingen, feiten en cijfers

In augustus 2014 heeft Dexia met 54 klanten een schikking getroffen. Een overzicht van de getroffen schikkingen in de periode januari tot en met augustus 2014 kunt u hier vinden. 

Lees meer

Afwikkeling Dexia-overeenkomsten, 28 August 2014

Schikken, batig saldo

Op verzoek van Dexia heeft USG Legal Professionals een groot aantal klanten van Dexia benaderd om te bemiddelen bij het afwikkelen van Dexia-overeenkomsten. Heeft u een brief ontvangen van Dexia hierover? In dat geval zal USG Legal Professionals binnenkort contact met u opnemen om te bespreken op welke manier uw geschil afgewikkeld kan worden. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen via het contactformulier op deze website.

Lees meer

Nieuwe website Dexia-schikken.nl live, 12 August 2014

Vandaag is de nieuwe website www.Dexia-schikken.nl online gegaan. Met dit initiatief van USG Legal Professionals wordt het makkelijker om informatie te vinden over het definitief afwikkelen van uw Dexia-overeenkomst. De website is bedoeld om uitleg te geven over de manier waarop Dexia-overeenkomsten worden afgewikkeld. Door middel van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt welk gevolg de afwikkeling zal hebben. Ook worden recente ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot Dexia gepubliceerd. 

Lees meer

Arrest gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 June 2014

Hofmodel, wettelijke rente, schadevergoeding, prejudiciële vraag

Op 17 juni 2014 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch een tussenarrest gewezen waarin de wettelijke rente aan de orde is gekomen. In deze procedure heeft Dexia zich op het standpunt gesteld dat zij bij toepassing van het Hofmodel wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum waarop de effectenleaseovereenkomst is beëindigd. Dexia is immers van mening dat een verplichting tot schadevergoeding pas bestaat nadat de overeenkomst is geëindigd. In deze lijn heeft namelijk het gerechtshof Amsterdam geoordeeld op 1 december 2009

Lees meer

Arrest gerechtshof Amsterdam, 15 June 2014

Hofmodel, herinvestering batig saldo 

Op 10 juni 2014 heeft het gerechtshof Amsterdam arrest gewezen (uitspraak niet gepubliceerd, zaaknummer 200.104.109/01) waarin de vraag aan de orde was of met winsten uit eerdere Dexia-overeenkomsten (een batig saldo) rekening dient te worden gehouden bij de toepassing van het Hofmodel. In deze procedure was sprake van twee Dexia-overeenkomsten die met een positief resultaat zijn geëindigd. Dit positieve resultaat is vervolgens door de klant geherinvesteerd in een nieuwe Dexia-overeenkomst. Nu de laatste overeenkomst met een restschuld is geëindigd, heeft de klant zich op het standpunt gesteld dat hij geen werkelijk voordeel heeft genoten, zodat het batig saldo van de eerdere overeenkomsten buiten beschouwing gehouden dient te worden.

Lees meer