Eega

Op deze pagina treft u uitspraken aan over de vraag of een partner de effecteleasovereenkomst kan en/of mocht vernietigen.

Verschillen in afgelegde verklaringen leiden tot afwijzing vordering, 05 October 2020

De verklaringen van de eega en haar zoon zijn dermate tegenstrijdig dat de eega er niet in slaagt om tegenbewijs te leveren. De vordering wordt afgewezen omdat de vordering is verjaard.

Lees meer

Discrepanties in verklaringen van afnemer leiden tot afwijzing vordering, 16 July 2020

De verklaringen van de afnemer en eega zijn zodanig tegenstrijdig dat het moment van wetenschap niet is vast komen te staan. De vordering van de afnemer wordt daarom afgewezen omdat de vordering is verjaard.

Lees meer

Onjuiste vernietigingsbrief leidt tot afwijzing vordering, 12 Maart 2020, 31 March 2020

Onjuiste vernietigingsbrief leidt tot afwijzing vordering.

Lees meer