Zorgplicht

Op deze pagina treft u uitspraken van rechters aan over de mogelijke schending van de zorgplicht door Dexia en de gevolgen daarvan.

Geen sprake van doorgeven order of van advisering door Spaar Select, 20 April 2021

Op 20 april 2021 heeft het Hof Amsterdam in drie arresten bepaald dat geen sprake is geweest van advisering door de betreffende tussenpersoon (Spaar Select) en dat de tussenpersoon ook niet onbevoegd een order heeft doorgegeven. Volgens het Hof is er dan ook geen grond voor een aanvullende schadevergoeding en hebben de afnemers uitsluitend recht op een schadevergoeding conform het Hofmodel.

Deze uitspraken zijn identiek aan de arresten die het Hof Amsterdam op 2 maart 2021 in soortgelijke zaken heeft gewezen.

Lees meer

Geen sprake van advisering of van het doorgeven van een order door tussenpersonen, 30 March 2021

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 30 maart 2021 in vier arresten bepaald dat er geen sprake is geweest van advisering door de betreffende tussenpersoon en dat de tussenpersoon ook niet onbevoegd een order heeft doorgegeven. Volgens het Hof is er dan ook geen grond voor een aanvullende schadevergoeding en hebben de afnemers uitsluitend recht op een schadevergoeding conform het Hofmodel.

Lees meer

Verjaring van de vorderingen leiden tot afwijzing, 22 March 2021

Hof wijst verzoeken van vier klanten af omdat hun vorderingen tot verkrijging van een hogere schadevergoeding zijn verjaard.

Lees meer

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 09 March 2021

Stellingen van de afnemer dat hij door Spaar Select is geadviseerd op basis van een persoonlijk financieel plan en dat Spaar Select onbevoegd een order heeft doorgegeven worden afgewezen; geen grond voor aanvullende schadevergoeding.

Lees meer

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 09 March 2021

Stellingen van de afnemer dat hij door Spaar Select is geadviseerd en dat Spaar Select onbevoegd een order heeft doorgegeven worden afgewezen; geen grond voor aanvullende schadevergoeding.

Lees meer

Geen sprake van advisering of doorgeven order door tussenpersoon Spaar Select, 16 November 2020

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Spaar Select zijn afgewezen.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon in het geval van Vero, 30 October 2020

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer

Oktober 2020 - Hoge Raad ten aanzien van doorgeven order, 30 October 2020

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of het doorsturen van een aanvraagformulier door een tussenpersoon aan Dexia kan worden gekwalificeerd als het doorsturen van een effectenorder.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon of doorgeven order in het geval van Vero, 05 October 2020

Stellingen van de afnemers op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon en afwijzing artikel 41 NR 1999, 15 juni 2020., 06 August 2020

De klant heeft met de door hem overgelegde stukken onvoldoende aangetoond dat de tussenpersoon hem heeft geadviseerd. De door de klant gestelde gang van zaken blijkt daarnaast niet uit de door hem overgelegde stukken. Dit leidt tot verwerping van het verweer van de klant ten aan zien van overtreding van artikel 41 NR 1999.

Lees meer

Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Vero, 06 July 2020

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG kan Vero niet worden aangemerkt als zijnde een tussenpersoon en kan daardoor niet worden afgeweken van de standaard schadeverdeling.

Lees meer

Mei 2020 - Conclusie Procureur Generaal HR inzake Spaarshop, 06 July 2020

De Procureur Generaal M.H. Wissink (PG Wissink)  heeft op 29 mei jl. geconcludeerd in twee Dexia zaken. Naar het oordeel van de PG heeft Spaarshop geen op de persoon van [afnemer] beleggingsadvies gegeven en heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een juiste bewijslastverdeling toegepast. De PG verwijst daarbij naar de eerdere procedure hieromtrent van 8 januari 2019.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon in het geval van Vero, 10 April 2020

Stellingen van de afnemer op gebied van advisering en doorgeven order door Vero zijn afgewezen.

Lees meer

Geen sprake van advisering door een tussenpersoon, 3 Maart 2020, 31 March 2020

Vorderingen van de afnemer op gebied van algemene zorgplicht en advisering door een tussenpersoon zijn afgewezen. Procedure is afgewikkeld conform het Hofmodel.

Lees meer

Resterende termijnen, 28 September 2015, 28 September 2015

Resterende termijnen, oneerlijk beding, Richtlijn 93/13/EEG

Lees meer

Factoren Hofmodel, 28 September 2015, 28 September 2015

Hofmodel, Hofberekening, (on)aanvaardbaar zware financiƫle last, factoren, factor X, Factor W/C/D

Lees meer

Dexia mag conform Hofmodel afwikkelen: verklaring voor recht gegeven, 10 February 2015, 10 February 2015

Schikken, hofmodel, verklaring voor recht

Lees meer

Geen afwijking Hofmodel bij bijzondere omstandigheden, 09 October 2014, 09 October 2014

Hofmodel, schadevergoeding, bijzondere omstandigheden

Lees meer

Kifid zoekt aansluiting bij Hofmodel, 03 October 2014, 03 October 2014

Hofmodel, schadevergoeding, Kifid

Lees meer

Alleen Dexia-overeenkomsten onder factor B, 25 September 2014, 25 September 2014

Hofmodel, factor B, eerdere overeenkomsten

Lees meer

Arrest gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 June 2014, 20 June 2014

Hofmodel, wettelijke rente, schadevergoeding, prejudiciƫle vraag

Lees meer

Arrest gerechtshof Amsterdam, 15 June 2014, 15 June 2014

Hofmodel, herinvestering batig saldo 

Lees meer